Vi holder lukket.
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Midlertidig lukning af institutionen
 
Kære forældre
Regeringen har valgt at lukke alle daginstitutioner de næste 14 dage for at mindske smitten med corona-virus. Ved at lukke institutioner, skoler og steder, hvor mange mennesker mødes, er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden - og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte.
 
Derfor er institutionen lukket de næste 4 uger. Institutionen holder lukket fra mandag d. 16. marts. Vi planlægger at åbne igen d. 14. april.
 
Hvis der sker ændringer, eller der kommer nye informationer, holder vi jer opdaterede på KbhBarn.
 
Nødpasning
Der bliver opretholdt nødpasning af børn, så de forældre, der skal på arbejde for at holde samfundet i gang, kan komme det.
Der er nødpasning, for dem, der ikke har andre muligheder – og opfordringen er, at man holder børnene hjemme i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. På den måde kan vi hjælpe med at begrænse ud-bredelsen af corona-virus.
 
Hvis I har brug for nødpasning, skal I kontakte jeres institutionsleder på tlf. 2927 9086.
 
Pas godt på jer selv
 
Corona-virus kan give anledning til mange spørgsmål hos børn, som de ikke selv kan finde svar på. Find gode råd her: www.dr.dk/nyheder/ind-land/efter-nye-tiltag-saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirus
 
Det er en ekstraordinær situation, vi står i, som kan give bekymringer og ekstra besvær for mange familier.

Vi håber på jeres forståelse og er glade for den opbakning, vi allerede har mødt.
Læs mere om, hvordan man forbygger smitte på www.coronasmitte.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Velkommen til Vuggestuen Viktoria og Abel.

Hvem er vi?: Vi er en kommunal institution med plads til 108 børn i alderen 0-3 år fordelt på to matrikler. I Abel Cathrines Gade har vi 60 børn fordelt på 5 stuer , og i Viktoria Gade er vi 48 børn fordelt på 4 stuer. På hver stue er vi 3 voksne, der sammen skaber en tryg, nær-værende og sjov dag for stuens 12 børn.

 

 Faciliteter: Vuggestuen Viktoria og Abel består af store dejlige lyse stuer, som ligger vendt ud mod hyggelige gårdmiljøer på Vesterbro.

Værdier: Vores værdier er baseret på følgende nøgleord; Nærvær, omsorg, positiv voksen-kontakt, respekt, ligeværdighed, anerkendelse, empati, plads til det enkelte barn og dets forskelligheder, ansvarlighed, tæt forældresamarbejde med åben og ærlig kommunikation.

Det pædagogiske arbejde: Ud fra vores faglige viden ved vi, at det er af stor betydning, at det lille barn har trygge tilknytninger og små trygge legezoner. Vi deler derfor børnene op i mindre grupper, hvor vi arbejder målrettet og nærværende med at styrke barnets selvværd, selvtillid og selvstændighed ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Vi vægter fællesskaberne højt, både dem der opstår spontant på fx legepladsen, men også de fællesskaber de voksne bevidst sammensætter i løbet af dagen. Fællesskabet er vigtigt for at barnet kan have et tilhørsforhold og ift. identitetsdannelsen. Vores hverdag er præget af aktiviteter og leg, der er planlagt ud fra de 6 læreplanstemaer og pejlemærkerne, hvor vi tager udgangspunkt i børnenes behov og interesser. Vores planlagte aktiviteter ligger som regel om formiddagen, hvor eftermiddagen bliver brugt på børnenes initiativer og indbyrdes venskaber. Vi vægter udelivet højt, hvad enten det er på vores legeplads eller små udflugter i nærmiljøet. Vi elsker at bruge vores Christianiacykler, når vi kører ud på nye eventyr. Vi har et dejligt legetek i vores lokaler som vi benytter flittigt. Legeteket bruges hovedsagligt af de børn, hvor sproget skal hjælpes lidt på vej. Rummet er også til fri afbenyttelse, hvor pædagogerne kan hente og låne en masse inspirerende sprogmateriale. Vores holdning er at det er børnenes hus, hvor vi forsøger at skabe rum til barnets nysgerrighed og spørgelyst gennem forskellige stimulerende læringsmiljøer, hvor vi følger barnets spor og interesser.

Traditioner: I løbet af året fejrer vi forskellige traditioner såsom; Fastelavn, fødselsdage, plantedage, sommerfest og julefest m.m. For at bygge bro mellem hjem og vuggestue holder vi arrangementer, Hvor I forældre er inviteret til at deltage, så vi sammen kan have nogle hyggelige timer sammen med alle "vores" dejlige børn.

Søvn: Vi tager individuelle hensyn ift. barnets behov for søvn, da nogle børn sover meget og andre sover mindre. Hvis barnet ikke får nok søvn, har barnets hjerne ikke mulighed for at restituere sig, hvilket har indflydelse på barnets læring og udvikling. Derfor vægter vi at barnet får de lure som de har behov for i løbet af dagen. Vi vækker ikke børnene i deres søvn. Børnene sover udenfor eller i krybberum. Når barnet er 1½ - 2 år sover det i fællesrum på madras, da barnet ikke længere må ligge i sele.

Kost: Vi har en høj økologiprocent i institutionen (97%) og bruger altid årstidens grønt-sager. Vi har Vibs og Ulf i vores to køkkener, der hver dag laver dejlig hjemmelavet mad til os. Vores dag starter med morgenmad i tidsrummet kl. 7.00 - 8.00. Her bliver der fx serveret hjemmebagt brød, havrefras, grød yoghurt og mælk. Kl. 9.00 - 9.30 holder vi morgensamling på stuerne, hvor vi får hjem-mebagte boller, frugt og vand. Kl. ca. 10.30 - 11.00 spiser vi frokost, hvor der bliver serveret varierede måltider for os. Kl. 14.00 bliver der serveret et eftermiddagsmåltid som består af frugt, brød m.m.

Forældreråd: Vi har et engageret forældreråd som forsøger i fællesskab med os, at skabe de bedste forudsætninger for et godt børneliv og børnemiljø. To gange om året inviterer forældrerådet jer på kaffe, hvor I har mulighed for at udveksle ideer, inputs, inspiration og viden. I kan ligeledes altid tage fat i forældrerådet, hvis der er noget I er nysgerrige omkring.

Åbningstider: Institutionens åbningstid er fra mandag til fredag fra kl. 7.00 - 17.00.

Besøg os: Vi holder rundvisningsdage i alle ulige uger om onsdagen kl. 9.30. Husk at tilmelding til rundvisning skal ske på tlf. 33 85 40 32 eller til pædagogisk leder på tlf. 29 27 90 86. En rundvisning varer ca. 1 time.

Lukkedage 2020: Vores lukkedage i 2020 er følgende datoer;

Velkommen til Viktoria og Abel

 

 

 

 

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.